Glavne značilnosti:


  • generacija digitalnega modela terena in geoloških plasti (DTM) na podlagi vnosa geodetskih točk, robov in popisov izvedenih raziskovalnih vrtin,
  • uvoz in izvoz podatkov v TXT ali DXF formatu,
  • izračun volumnov izkopov in nasipov,
  • enostaven vnos objektov in geoloških plasti,
  • modeliranje nivojev podtalnic,
  • uporabniku prijazen 3D grafični vmesnik,
  • izris kontur,
  • izvoz podatkov v druge programske module GEO5