Glavne značilnosti:


 • dimenzioniranje armiranih opečnih zidov skladno s SIST EN 1996-1-1 ter AS 3700,
 • omogoča določitev specifičnih materialnih lastnosti opečnih blokov,
 • analiza notranje stabilnosti (prevrnitev, zdrs, nosilnost temeljnih tal),
 • kontrola betonskih prerezov v skladu z različnimi standardi (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN),
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
 • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),
 • poljubno število vstavljenih sil (sidra, varnostne ograje, itd),
 • modeliranje nivojev podtalnice pred in za konstrukcijo, modeliranje arteškega pritiska,
 • določitev različnih naklonov (oblik) terena za podporno konstrukcijo,
 • simulacija izvedbe berme na čelni strani podporne konstrukcije,
 • Uporaba različnih vrst zemeljskih pritiskov na čelni strani podporne konstrukcije (mirni, pasivni in reducirani pasivni zemeljski pritisk),
 • izračun zemeljskih pritiskov z uporabo efektivnih in totalnih parametrov,
 • možnost modeliranja potresnih učinkov s psevdo-statično metodo (Monobe-Okabe, Arrango),
 • možnost izračuna problema po posameznih gradbenih fazah,
 • kontrola globalne stabilnosti podpornih konstrukcij z uporabo direktne povezave in prenosa geometrije v programski modul »Slope Stability«,
 • kontrola nosilnosti temeljnih tal z direktnim prenosom oblike temeljne ploskve in materialnih parametrov ter plastovitosti zemljin v programski modul »Spread Footing«.