Vedno pogostejši nenadni premiki zemeljskih gmot v okolju opozarjajo na pestro dejavnost nežive narave, ki je lahko posledica različnih okoliščin in pogosto tudi človekovega nepremišljenega poseganja v naravno okolje. Plazenje je zdrs zemlje, do katerega pride, ko teža dela zemljine oz. hribine preseže strižno trdnost na kritični ploskvi. Ob tem sta v ospredju dva ključna faktorja, in sicer vpliv zunanje sile - gravitacije, ki sili k premiku hribine navzdol, in notranja trdnost hribine, ki tem vplivom nasprotuje.V podjetju Geoportal d.o.o. smo usposobljeni za celovite sanacije plazov ter s pomočjo izkušenj in znanja iščemo trajne rešitve za varovanje prizadetega področja pred plazovi.

 Sanacije plazov