Pojem luške konstrukcije obsega širok spekter konstrukcij. Najbolj opazne konstrukcije, ki se pojavljajo v pristaniščih, so obalne konstrukcije, nasipi in valobrani. Projektiranje luških konstrukcij je kompleksno, saj združuje tako geotehnično projektiranje kot projektiranje betonskih oz. jeklenih konstrukcij. Kompleksnost je še posebej izražena pri projektiranju obalnih konstrukcij.

Naše podjetje je na področju projektiranja luških konstrukcij dejavno od leta 2007. V tem obdobju smo uspešno zaključili že veliko število projektov in pridobili bogate izkušnje, medtem ko svoja znanja neprestano izpopolnjujemo.

  Luske konstrukcije