Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energetski učinkovitosti

stavbe, ki vsebuje priporočila za povečanje le te in daje informacije o tem,

kakšen bo predvidoma strošek rabe energije v stavbi.


Energetska izkaznica je obvezna za:

- stavbe ali posamezne dele stavb, ki so namenjene prodaji ali oddaji najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznemu delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča,

- stavbe, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², v katerih mora upravljalec stavbe energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.


Računska energetska izkaznica (rEI) se lahko izdela in izda za vsako stavbo.

Predpisana je za stanovanjske stavbe in vse novogradnje.


Merjena energetska izkaznica (mEI) je namenjena obstoječim nestanovanjskim stavbam oz. delom stavb in se izdela na podlagi meritev rabe energije za pretekla 3 koledarska leta.


Pooblaščeni smo za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic. Za vas izdelamo strokovno in kakovostno energetsko izkaznico stavbe ter vam svetujemo, kako izboljšati energetsko učinkovitost vaše stavbe.

S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo pridobili javno pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic.