Zavod je bil ustanovljen kot neprofitna organizacija za opravljanje dejavnosti na področju geotehnologije, gradbeništva, rudarstva, geotehnike in ostalih tehničnih ved.


Ti podatki predstavljajo osnovo pri reševanju problemov nacionalnega pomena, kot so varovanje zdravja in okolja, preskrba s pitno vodo, zaščita pred naravnimi katastrofami, urbanistično načrtovanje, odkrivanje in ocena rezerv ter načrtovanje izkoriščanja nahajališč mineralnih surovin.


Dejavnost Geoportal inštituta se izvaja predvsem z organizacijo določenih delavnic, tečajev, seminarjev, predstavitev in raziskovalnega dela v procesu izboljšanja  tehnik gradbenega, rudarskega projektiranja.


GEOPORTAL INŠTITUT, Inštitut za konstrukcije in geotehniko


 Tehnološki park 21,1000 Ljubljana, Slovenija


 matična številka: 3345238000


 davčna številka: 39511472