Glavne značilnosti:


  • Samodejna generacija (triangularnih in kvadrilateralnih) končnih elementov z zgoščanjem v okolici pomembnih točk in kontur,
  • modeliranje podlage ali pilotov pod ploščo,
  • točkovne in ploskovne podpore (toge podpore, vzmeti),
  • opis prerezov nosilcev z geometrijskimi parametri,
  • možnost podajanja različnih obtežb, vključno z želenim pomikom ali zasukom,
  • podajanje poljubnega števila obtežnih primerov,
  • dimenzioniranje potrebne upogibne in strižne armature,
  • enostaven uvoz in izvoz geometrijskih oblik v DXF formatu.