Glavne značilnosti:


 • analiza vpliva izkopa z metodo izgube volumna ter uporaba klasičnih teorij vpliva izkopa (Peck, Limanov, Fazekas),
 • aproksimacija vpliva izkopa na površje z uporabo metode po Gauss-u in Averšinu,
 • možnosti modeliranja sekvenc (posameznih korakov) izkopa ter možnosti analize vpliva večih predorskih cevi,
 • determinacija vpliva izkopa, posedkov, faznih sprememb in horizontalnih deformacij,
 • analiza vpliva izkopa na površje ali kateri koli vmesni globini,
 • obravnava plastovitosti geoloskih plasti pri uporabi analize s klasičnimi metodami,
 • vsebuje preglednico priporočenih parametrov VL (procent izgube volumna) in k (koeficient za izračun inflekcijske točke),
 • ocena poškodovanosti objektov na površju,
 • determinacija nateznih deformacij, gradientov in lokalnih deformacij,
 • možnost analize izbranih segmentov objektov,
 • vgrajene so mejnih vrednosti klasifikacije poškodovanosti objektov.

Pridobitje bogatih izkušenj pri izgradnji številnih predorov v naseljenih področjih z nizkim nadkritjem, je omogočilo izvedbo številnih raziskav, s katerimi so bile pridobljene pomembne povezave med vplivnim območjem zaradi izkopa ter poškodbami objektov na terenu. S programom je mogoče napovedati premike površja s takšno natančnostjo, da je mogoče dovolj dobro oceniti stroške popravila objektov na površju zaradi poškodb, povzročenih z izkopom predora. Dovolj dobra natančnost analize omogoča pripravo pogodbene dokumentacije oziroma predstavlja dobro podlago za izdelavo povpraševanja za oddajo del potencialnim izvajalcem.
Program ponuja štiri vrste določanja poškodb na objektih:


 • ocena natezne porušitve,
 • ocena porušitve pri upoštevanju vzdolžnega naklona poteka predorske cevi,
 • ocena relativnih premikov stavb (upogibki, povesi),
 • ocenjevanje izbranih delov stavb.

Program je zasnovan tako, da je z njim požno analizirati vplivno območje zaradi posega pri izkopu predorov v področjih nizkih nadkritij za potrebe izdelave ocene poškodb na objektih na površju.

Glavne značilnosti:


 • analiza vpliva izkopa z metodo izgube volumna ter uporaba klasičnih teorij vpliva izkopa (Peck, Limanov, Fazekas),
 • aproksimacija vpliva izkopa na površje z uporabo metode po Gauss-u in Averšinu,
 • možnosti modeliranja sekvenc (posameznih korakov) izkopa ter možnosti analize vpliva večih predorskih cevi,
 • determinacija vpliva izkopa, posedkov, faznih sprememb in horizontalnih deformacij,
 • analiza vpliva izkopa na površje ali kateri koli vmesni globini,
 • obravnava plastovitosti geoloskih plasti pri uporabi analize s klasičnimi metodami,
 • vsebuje preglednico priporočenih parametrov VL (procent izgube volumna) in k (koeficient za izračun inflekcijske točke),
 • ocena poškodovanosti objektov na površju,
 • determinacija nateznih deformacij, gradientov in lokalnih deformacij,
 • možnost analize izbranih segmentov objektov,
 • vgrajene so mejnih vrednosti klasifikacije poškodovanosti objektov.

Pridobitje bogatih izkušenj pri izgradnji številnih predorov v naseljenih področjih z nizkim nadkritjem, je omogočilo izvedbo številnih raziskav, s katerimi so bile pridobljene pomembne povezave med vplivnim območjem zaradi izkopa ter poškodbami objektov na terenu. S programom je mogoče napovedati premike površja s takšno natančnostjo, da je mogoče dovolj dobro oceniti stroške popravila objektov na površju zaradi poškodb, povzročenih z izkopom predora. Dovolj dobra natančnost analize omogoča pripravo pogodbene dokumentacije oziroma predstavlja dobro podlago za izdelavo povpraševanja za oddajo del potencialnim izvajalcem.


Program ponuja štiri vrste določanja poškodb na objektih:

 • ocena natezne porušitve,
 • ocena porušitve pri upoštevanju vzdolžnega naklona poteka predorske cevi,
 • ocena relativnih premikov stavb (upogibki, povesi),
 • ocenjevanje izbranih delov stavb.