Glavne značilnosti:


  • Winkler - Pasternak elastična podlaga (parametri podlage C1, C2)
  • izračun konstant C1 in C2 na podlagi deformabilnostnih karakteristik geoloških plasti,
  • enostaven vnos geometrije geoloških plasti,
  • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
  • tipi obtežb vključujejo možno aplikacijo točkovnih obtežb, pasovne in trapezne obtežbe in obtežba z vsiljenimi pomiki,
  • poljubno število obtežnih primerov in kombinacij.