Reference

Luške konstrukcije

 • Zapolnitev zaledne površine 7.B

  Investitor Luka Koper d.d. se je zaradi povečanega pretovora in vse večje prostorske stiske odločil zapolniti lagune na južnem delu Pomola I v zaledju…

  več
 • Zapolnitev zaledne površine 7.A2

  V drugi fazi je bila izvedena zapolnitev zaledne površine 7.A2, ki prav tako kot zaledna površina 7.B, obsega dve dilatacijski enoti, dolžine 89,45 m…

  več
 • Poglobitev na področju obale 7A in 7B vezov v Luki Koper

  V Luki Koper je potrebno zagotoviti nemoten razvoj kontejnerskega terminala. Obstoječe globine vzdolž vezov 7A in 7B ter v plovnem kanalu pa so za…

  več
 • Zapolnitev zaledne površine 7.A1

  V zadnji fazi bo izvedena zapolnitev zaledne površine 7.A1, ki prav tako kot zaledni površini 7.B in 7.A2, obsega dve dilatacijski enoti, dolžine 111,05…

  več
 • Novo privezno mesto za potrebe priveza RO-RO ladij

  Idejna zasnova zajema ureditev oz. izgradnjo dodatnega priveznega mesta, primernega za pretovor avtomobilov, z vso potrebno infrastrukturo. Predvidena je postavitev začasnega plavajočega pontona dimenzij…

  več
 • Izvedba poglobitve ob obalni konstrukciji 7.veza v Luki Koper

  V Luki Koper je potrebno zagotoviti nemoten razvoj kontejnerskega terminala. Glede na predviden trend rasti pretovora na KT je potrebno v čim krajšem možnem…

  več
 • Poglabljanje vezov 1 in 1A

  Tik ob obstoječi obalni konstrukciji v bazenu I, se na največjem delu kota dna giblje med  -6.0 m na začetku veza 1A pa do…

  več