Reference

Predori in veliki podzemni prostori

 • Predor Ljubno leva cev

  Leva cev predora Ljubno, ki se nahaja na avtocestnem odseku Peračica – Podtabor, je bila zgrajena leta 2007. Medosna razdalja med obstoječo desno in…

  več
 • Predor Ljubno desna cev

  Obstoječa desna cev predora Ljubno, ki je bila v uporabi cca.40 let je bila v sklopu zasnove avtocestnega programa predvidena za rekonstrukcijo kot del…

  več
 • Predor Leščevje

  Predor Leščevje se nahaja na avtocestnem odseku Pluska - Ponikve  in je del cestne povezave A2 Karavanke - Obrežje. Predor Leščevje je dvopasovni dvocevni…

  več
 • Predor pod Ljubljanskim gradom

  Predor pod ljubljanskim gradom je bil zgrajen leta 1959 kot neposredna povezava med Karlovško cesto in Poljansko cesto. Zgrajen je bil kot dvopasovni dvosmerni…

  več
 • Predor Cenkova

  Del avtocestnega odseka A5 Maribor – Madžarska meja (Sp. Senarska – Cogetinci) je tudi dvocevni predor Cenkova. Posebnost predora je majhna medosna razdalja, ki…

  več
 • Drugi tir Divača - Koper

  Trasa železniške povezave med Divačo in Koprom obsega izgradnjo osmih predorov ter pripadajočih servisnih in izstopnih cevi. V sklopu izdelave projekta na načrtovani trasi…

  več
 • Hidrotehnični predor HE Sava

  Dovodni predor HE Sava je del dovodnega cevovoda hidroelektrarne HE Sava. Izgradnja predora je v določenem področju potekala 15m pod železniško progo, kjer je…

  več
 • Sanacija železniškega predora Bukovo

  Predor Bukovo, dolžine 937m, je del železniške povezave med Jesenicami in Novo Gorico zgrajene okoli leta 1900. Predor se nahaja v Baški Grapi in…

  več
 • Sanacija železniškega predora Ležeški

  Železniški predor Ležeški leži na progi Ljubljana - Trst, ki je bila za promet odprta leta 1857. Predorska cev dolžine 360m je obzidana z…

  več
 • Komunalni vod pod Dunajsko cesto

  Investitor Mestna občina Ljubljana namerava v okviru prenove stadiona Jožeta Plečnika urediti vodovod in kanalizacijo v delu območja BR 1/1, vzhodno od stadiona pod…

  več